PwC Azerbaijan's COVID-19 Alert / Xüsusi Buraxılış No 7

Yaxın dövrdə pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə əsas təxirəsalınmaz tədbirlərin qısa icmalı

Tarix
7 Aprel 2020
Uyğun xəbərlər