İnsan Resursları və Əmək

İnsan Resurları Komitəsinin görüşləri, Azərbaycanda insan resurlarının inkişafı və idarə olunması sahəsində olan məlumat və fikirlərin mübadilısinə dair yönətilmişdir. Çox vaxt, komitə üzvlərinin praktiki təcrübələri təqdimat və danışıqların əsasını daşıyir. Komitə fəaliyyətinin yeni bir aspekti, qanunvericiliyə, o cümlədən də yenidən işlənmiş Əmək Məcəlləsinə, şərh hazırlamaqdır. Komitə, AmCham üzvlərinə insan resurları idarəedilməsi sahəsində olan ən yaxşı təcrübə və vəsaitlərinin bolüşümünə imkan yaradır.

Əsas diqqət mərkəzində, AmCham və iştirak edən Komitə üzvlərinin mühüm məlumat ilə təchiz olunmasıdır, aşağıdakiların vasitəsilə:

  • Milli Əməkdaşın Əmək Haqqı barəsində İllik Sorğu
  • Rüblük İnflyasiya Sorğusu
  • Hazırkı Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə dair qaynaqlar
  • İR İdarəedilməsi sahəsində Təlim Sessiyaları (könüllü olaraq komitə üzvləri tərəfindən çatdırılır)
  • Ən Yaxşı Təcrübələr sahəsində təqdimatlar (komitə üzvləri tərəfindən)
  • İnsan resurları idarəolunması sahəsində olan təcrübələrin yerli təhsil müassələri ilə bölüşməsi

Milli Əməkdaşın Əmək Haqqı barəsində İllik Sorğu, axırınci rüblüyün luncheonunda təqdim olunur.

Powered by Froala Editor

Komitə rəhbərliyi

Rəhbər

Parviz Tahirov

PASHA Management Company

Rəhbər müavini

Shabnam Gurbanova Rizvan

PASHA Malls LLC

Rəhbər müavini

Samira Shabanova

ERNST & YOUNG HOLDINGS (CIS) B.V.

Rəhbər müavini

Chinara Ahmadova

BP