Biznes Davranış Kodeksi niyə lazımdır?

AmCham Azərbaycanın vəzifəsi "Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çalışaraq, onun üzvlərinin biznes maraqlarına yardım göstərməkdir..."

Həmin vəzifənin öhdəsindən gəlmək imkanlarını daha da genişləndirmək üçün seçilən yollardan biri də onun Üzvlərinin Azərbaycanda apardıqları biznes fəaliyyətində əməl etməyə razılıq verəcəkləri AmCham Biznes Davranış Kodeksini təsis etməkdir.

AmCham Azərbaycan biznes fəaliyyətində ədalətin və düzgünlüyün tərəfdarıdır. O, korrupsiyaya və anti-rəqabət əməllərinə qarşı çıxış edir. Azərbaycandakı AmCham əmin olduğunu bildirir ki, AmCham Biznes Davranış Kodeksi ona Üzvlər tərəfindən əməl edilərsə, Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərə bilən prinsiplər toplusu olacaq. 

Biznes Davranış Kodeksi

Biznes Davranış Kodeksi