Vergi Məcəlləsində baş vermiş dəyişikliklər

Vergi Məcəlləsinə edilən bir sıra dəyişikliklər 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minib. Dəyişikliklər aşağıdakıları əhatə edir:

  • Vergi inzibatçılığı
  • Vergi yoxlamaları
  • Bazar qiyməti və transfer qiyməti
  • Nəzarət olunan müəssisə
  • Ödəmə mənbəyindən vergi
  • Mənfəət vergisi
  • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
  • Əlavə dəyər vergisi
  • Digər vergilər (əmlak, torpaq vergisi)
  • İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergitutma

Daha ətraflı PDF faylda.

Vergi Məcəlləsində baş vermiş dəyişikliklər

Vergi Məcəlləsinə edilən bir sıra dəyişikliklər 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minib. Dəyişikliklər aşağıdakıları əhatə edir:Vergi inzibatçılığıVergi yoxlamalarıBazar qiyməti və transfer qiymətiNəzarət olunan müəssisəÖdəmə mənbəyindən vergiMənfəət vergisiFiziki şəxslərin gəlir vergisiƏlavə dəyər vergisiDigər vergilər (əmlak, torpaq vergisi)İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergitutmaDaha ətraflı PDF faylda.

Tarix
31 Yanvar 2023
Uyğun xəbərlər