PwC Azərbaycan tərəfindən dərc olunan Qanunvericilikdə Dəyişikliklərə dair Xüsusi Buraxılış

PwC Azərbaycan tərəfindən dərc olunan Qanunvericilikdə Dəyişikliklərə dair Xüsusi Buraxılış xarici valyuta ilə ödənişlərə tətbiq edilən məhdudiyyətləri, əmək münasibətləri anlayışına aydınlığı / anlayışının aydınlaşdırılmasını, habelə son zamanlar Mediasiya və "təmiz" elektrik enerjisi istehsalına dair qəbul edilmiş qanunlardan bəhs edir

PwC Azərbaycan tərəfindən dərc olunan Qanunvericilikdə Dəyişikliklərə dair Xüsusi Buraxılış

PwC Azərbaycan tərəfindən dərc olunan Qanunvericilikdə Dəyişikliklərə dair Xüsusi Buraxılış xarici valyuta ilə ödənişlərə tətbiq edilən məhdudiyyətləri, əmək münasibətləri anlayışına aydınlığı / anlayışının aydınlaşdırılmasını, habelə son zamanlar Mediasiya və "təmiz" elektrik enerjisi istehsalına dair qəbul edilmiş qanunlardan bəhs edir

Tarix
24 Sentyabr 2021
Uyğun xəbərlər