Azərbaycanda Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ-ni) üzrə Pilot Şirkətlər marağın ifadə olunmasına dəvət edilir

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environment Layihəsi çərçivəsində RSDTİ fəaliyyəti üzrə Pilot Şirkətlər olmaq və RSDTİ metodologiyasının Azərbaycanda tətbiq edilməsində iştirak etmək istəyən Kiçik və Orta  istehsal Müəssisələri (KOM-lar) maraqlarını ifadə etməyə dəvət edilir. 

Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) metodologiyasının tətbiq sahəsini genişləndirmək məqsədilə ən azı 15 yerli (emal) KOM seçiləcək və onlara 2021-2022-ci illər ərzində müəssisələrini “yaşıllaşdırmaq” və istehsallarının səmərəliliyini artırmaq üçün dəstək göstəriləcəkdir. Seçilən şirkətlər üçün təkmilləşdirici tədbirlərin məqsədi enerji, xammal və materiallardan istifadə, suyun səmərəliliyi və tullantıların idarə olunması sahələrinə yönəldiləcəkdir.

İştirak edən KOM-lar üçün gözlənilən faydalar aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:

  • İstehsal proseslərində istifadə edilən  resursların təkmilləşdirilməsi.
  • Resurslara/xərclərə qənaət imkanlarının müəyyənləşdiriləsi.
  • Uzunmüddətli resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsalın tətbiqi məqsədilə potensialların artırılması.
  • Tullantıların yaranmasını, emissiyaların və/və ya çirkab suların azaldılması yolu ilə ətraf mühitə  dair idarəetmə sisteminin və uyğunluq səviyyəsinin yaxşılaşdırılması.
  • Təmiz istehsal və yaşıl iqtisadiyyatla əlaqəli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının əldə edilməsi.

Müəssisə daxili RSDTİ qiymətləndirmələri pilot şirkətlərdə resurslardan istifadəni optimallaşdırmaq üçün RSDTİ metodologiyasına əsaslanan sistemli təhlilə müvafiq şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Buraya məlumatların təhlilinin və səmərəsizliyin qiymətləndirilməsinin aparılması, mövcud istehsal təcrübələrinin ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq üçün görülən tədbirlərin texniki, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsinin aparılması və pilot müəssisələrin səmərəliliyini artırmaq üçün dəstəyin göstərilməsi daxildir. Buraya həmçinin şirkətlərin işçiləri üçün təlim fəaliyyətləri, qiymətləndirmə nəticələri və müəyyən edilmiş tədbirlər barədə texniki hesabatın təqdim edilməsi və pilot şirkətlərdə həyata keçirilən tədbirlərin monitorinqi daxildir.

Beləliklə, Azərbaycanda seçilmiş Pilot Şirkətlərin RSDTİ-nin həyata keçirilmə fəaliyyətlərinin bütün mərhələlərindətöhfə verəcəkləri gözlənilir. Bu layihədə həmçinin RSDTİ üzrə təlim proqramı da nəzərdə tutulur. 

TƏLƏBLƏR:

RSDTİ metodologiyasının tətbiqində iştirak etmək istəyən şirkətlər aşağıdakı meyarlara və tələblərə cavab verməlidirlər:

  • Azərbaycanda yerli hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçmiş olmalı və fəaliyyət göstərməlidir.
  • Kiçik və ya orta ölçülü müəssisə (KOM) olmalıdır.
  • Emal sənayesi və ya onun bir sahəsi ilə məşğul olmalıdır.

Bu fəaliyyət Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environment proqramı çərçivəsində UNIDO-nun milli komandası tərəfindən həyata keçirilir. Komandanın heyəti, Milli Koordinatordan və UNIDO-nun Azərbaycanda RSDTİ üzrə Milli İcraçı Tərəfdaşı olan ACE Group Consultants tərəfindən rəhbərlik edilən konsorsiumundan ibarətdir. Milli heyət pilot şirkətlərinin müraciətlərinə baxaraq seçim, müsahibə və onlar ilə müqavilə bağlanması işlərini həyata keçirəcəkdir. 

MÜRACİƏT QAYDALARI: müraciət etmək üçün zəhmət olmasa, əlavə edilmiş ərizə formasını və maraqların ifadə edilməsi məktubunu doldurun, imzalayın və VÖEN ilə birlikdə Nicat Babayevə göndərin: nijat@aceconsultants.az

Tel: (+994 12) 488 68 32

Tel/Fax: (+994 12) 488 67 91

Mobile (office): (+994 50) 407 22 76

 Müsahibəyə yalnız yekun siyahıya daxil edilmiş şirkətlər dəvət ediləcəkdir.

MÜRACİƏTİN SON TARİXİ:  05 iyul, 2021-ci il

ƏRİZƏ FORMASI VƏ MARAQLARIN İFADƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA MƏKTUBU İLƏ ƏLAVƏDƏ TANIŞ OLA BİLƏSİZ

Azərbaycanda Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ-ni) üzrə Pilot Şirkətlər marağın ifadə olunmasına dəvət edilir

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environment Layihəsi çərçivəsində RSDTİ fəaliyyəti üzrə Pilot Şirkətlər olmaq və RSDTİ metodologiyasının Azərbaycanda tətbiq edilməsində iştirak etmək istəyən Kiçik və Orta  istehsal Müəssisələri (KOM-lar) maraqlarını ifadə etməyə dəvət edilir. Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) metodologiyasının tətbiq sahəsini genişləndirmək məqsədilə ən azı 15 yerli (emal) KOM seçiləcək və onlara 2021-2022-ci illər ərzində müəssisələrini “yaşıllaşdırmaq” və istehsallarının səmərəliliyini artırmaq üçün dəstək göstəriləcəkdir. Seçilən şirkətlər üçün təkmilləşdirici tədbirlərin məqsədi enerji, xammal və materiallardan istifadə, suyun səmərəliliyi və tullantıların idarə olunması sahələrinə yönəldiləcəkdir.İştirak edən KOM-lar üçün gözlənilən faydalar aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:İstehsal proseslərində istifadə edilən  resursların təkmilləşdirilməsi.Resurslara/xərclərə qənaət imkanlarının müəyyənləşdiriləsi.Uzunmüddətli resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsalın tətbiqi məqsədilə potensialların artırılması.Tullantıların yaranmasını, emissiyaların və/və ya çirkab suların azaldılması yolu ilə ətraf mühitə  dair idarəetmə sisteminin və uyğunluq səviyyəsinin yaxşılaşdırılması.Təmiz istehsal və yaşıl iqtisadiyyatla əlaqəli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının əldə edilməsi.Müəssisə daxili RSDTİ qiymətləndirmələri pilot şirkətlərdə resurslardan istifadəni optimallaşdırmaq üçün RSDTİ metodologiyasına əsaslanan sistemli təhlilə müvafiq şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Buraya məlumatların təhlilinin və səmərəsizliyin qiymətləndirilməsinin aparılması, mövcud istehsal təcrübələrinin ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq üçün görülən tədbirlərin texniki, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsinin aparılması və pilot müəssisələrin səmərəliliyini artırmaq üçün dəstəyin göstərilməsi daxildir. Buraya həmçinin şirkətlərin işçiləri üçün təlim fəaliyyətləri, qiymətləndirmə nəticələri və müəyyən edilmiş tədbirlər barədə texniki hesabatın təqdim edilməsi və pilot şirkətlərdə həyata keçirilən tədbirlərin monitorinqi daxildir.Beləliklə, Azərbaycanda seçilmiş Pilot Şirkətlərin RSDTİ-nin həyata keçirilmə fəaliyyətlərinin bütün mərhələlərindətöhfə verəcəkləri gözlənilir. Bu layihədə həmçinin RSDTİ üzrə təlim proqramı da nəzərdə tutulur. TƏLƏBLƏR:RSDTİ metodologiyasının tətbiqində iştirak etmək istəyən şirkətlər aşağıdakı meyarlara və tələblərə cavab verməlidirlər:Azərbaycanda yerli hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçmiş olmalı və fəaliyyət göstərməlidir.Kiçik və ya orta ölçülü müəssisə (KOM) olmalıdır.Emal sənayesi və ya onun bir sahəsi ilə məşğul olmalıdır.Bu fəaliyyət Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environment proqramı çərçivəsində UNIDO-nun milli komandası tərəfindən həyata keçirilir. Komandanın heyəti, Milli Koordinatordan və UNIDO-nun Azərbaycanda RSDTİ üzrə Milli İcraçı Tərəfdaşı olan ACE Group Consultants tərəfindən rəhbərlik edilən konsorsiumundan ibarətdir. Milli heyət pilot şirkətlərinin müraciətlərinə baxaraq seçim, müsahibə və onlar ilə müqavilə bağlanması işlərini həyata keçirəcəkdir. MÜRACİƏT QAYDALARI: müraciət etmək üçün zəhmət olmasa, əlavə edilmiş ərizə formasını və maraqların ifadə edilməsi məktubunu doldurun, imzalayın və VÖEN ilə birlikdə Nicat Babayevə göndərin: nijat@aceconsultants.azTel: (+994 12) 488 68 32Tel/Fax: (+994 12) 488 67 91Mobile (office): (+994 50) 407 22 76 Müsahibəyə yalnız yekun siyahıya daxil edilmiş şirkətlər dəvət ediləcəkdir.MÜRACİƏTİN SON TARİXİ:  05 iyul, 2021-ci ilƏRİZƏ FORMASI VƏ MARAQLARIN İFADƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA MƏKTUBU İLƏ ƏLAVƏDƏ TANIŞ OLA BİLƏSİZ

Tarix
23 İyun 2021
Uyğun xəbərlər
23 İyun 2021

Azərbaycanda EU4Environment Layihəsi çərçivəsində RSDTİ Fəaliyyətinin başlanılması ilə əlaqədar müəssisə və mütəxəssislər əməkdaşlığa dəvət edilir

Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “EU4Environment” Layihəsi çərçivəsində BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı Resurs Səmərəli və Daha Təmiz İstehsalın (RSDTİ) Azərbaycanda sənaye müəssisələrində tətbiqi üzrə tədbirlərə başlayır. Bu tədbirlər beynəlxalq ictimaiyyətin gündəliyində iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılmasına dair mühüm qərarların səsləndirildiyi dövrə təsadüf edir. Bu tədbirlər həm də “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proritetlər”  sənədi ilə təsbit edilmiş “təmiz ətraf mühit” və “yaşıl artım” prioriteti üzrə Azərbaycanın 2030-cu ilədək  həyata keçirəcəyi planları ilə üst-üstə düşür.  Bu mənada, Azərbaycanda davamlı inkişaf yoluna qədəm qoymuş rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasını və  təmiz ekoloji mühitin formalaşdırılmasını  hədəf olaraq görən, növbəti on il üçün müəyyən edilmiş beş milli prioritetdən üçü RSDTİ ilə birbaşa əlaqədardır.[1]  2022-ci ilə qədər olan dövr ərzində davam etdiriləcək bu fəaliyyət çərçivəsində RSDTİ metodologiyasının Kiçik və Orta Müəssisələrdə (KOM) tətbiqi nümayiş etdiriləcək və RSDTİ və Dairəvi İqtisadiyyatın (Dİ) prinsip və təcrübələrinin istifadəsi daha da təşviq etdiriləcəkdir. Bundan əlavə, EU4Environment Layihəsinin 2-ci nəticəsi olan “Dairəvi iqtisadiyyat və yeni inkişaf imkanları” çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər vasitəsilə müəssisələrin öz sistemlərində və fəaliyyətlərində RSDTİ yanaşmalarından istifadə edilməsi üzrə potensiallarını artırmaq yolu ilə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı Azərbaycanda RSDTİ metodologiyasının tətbiq sahəsini daha da genişləndirəcəkdir:  Yerli mütəxəssislər üçün RSDTİ metodologiyasının tədris edilməsi, RSDTİ qiymətləndirmələrinin aparılması və onların yerli şəraitdə faydalarını nümayiş etdirmək üçün texniki və iqtisadi qiymətləndirmə təyinatlı ssenarilərin hazırlanması Müəssisələrdən ibarət RSDTİ Klublarının yaradılması (seçilmiş regionlarda müəssisələr arası qarşılıqlı tədris mexanizmlərinin tətbiqi)Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi üzrə pilot layihənin həyata keçirilməsi (seçilmiş bölgələrdə)Dairəvi iqtisadiyyatın prinsipləri barədə maarifləndirmə və bilik mübadiləsi məqsədilə tədbirlərin keçirilməsi vəAİ-nin Yaşıl Məhsullar üçün Vahid Bazar (YMVB) təşəbbüsünün tətbiq olunması imkanlarının araşdırılmasıBununla əlaqədar, daha geniş planda məhsuldarlığı artırmaqla resursların, o cümlədən enerji və su ehtiyatlarından istifadənin azaldılması, eləcə də işçilərin və əlaqədar icmaların rifahını artırılmasıməqsədini daşıyan EU4Environment Layihəsinin Azərbaycanda fəaliyyətinin başlanılması ilə əlaqədar ekspertlər və maraqlı olan sənaye müəssisələri RSDTİ üzrə pilot fəaliyyətlərə qoşulmağa dəvət edilir. Seçilmiş müəssisələr və mütəxəssislər RSDTİ metodologiyasından istifadə qaydaları və müəssisələrin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün konkret tədbirlərin hazırlanması barədə praktik və əyani təcrübə ilə təmin ediləcəkdir.Birinci çağırış, Azərbaycanda RSDTİ üzrə pilot fəaliyyətlərə töhfə verəcək KOM-larda RSDTİ metodologiyasının tətbiqi mövzusunda təlim almaq istəyən ekspertlər və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.  İkinci çağırış isə Azərbaycanda RSDTİ Layihəsinin pilot müəssisələri kimi icrasında iştirak etməkdə maraqlı olan şirkətlər (emal sahəsində fəaliyyət göstərən KOM-lar) üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanda RSDTİ fəaliyyətləri İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (Layihənin Milli tərəfdaşları ) rəhbərliyi altında, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının Milli İcraçı Tərəfdaşı- ACE Group Consultantsın aparacı olduğu şirkətlərdən ibarət konsorsiumu tərəfindan həyata keçiriləcəkdir.  Marağın ifadə edilməsi ilə bağlı hər iki çağırış barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün  RSDTİ fəaliyyətinin Azərbaycandakı Milli Koordinatoru cənab Yaşar Kərimova və/və ya EU4Environment layihəsinin Koordinatoru xanım Tatyana Çernyavskayaya yaza bilərsiniz. Azərbaycandakı EU4Environment layihəsi haqqında daha ətraflı məlumatla buradan tanış ola bilərsiniz.