Vergi Məcəlləsinə Layihə Dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında Qanunu layihəsi Milli Məclisin 2-ci oxunuşuna çıxarılmışdır.  Vergi Məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər ƏDV və Aksiz vergilərini əhatə edir. 

 

ƏDV üzrə nəzərdə tutulan dəyişikliklər tam olaraq bəzi əməliyyatlar üzrə verilmiş azadolma müddətlərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, dəyişiklik layihəsinə əsasən aşağıdakı güzəşt müddətləri uzadılmışdır:

 

 • buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı ilə bağlı 2017-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 7 ilədək;
 • ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim edilməsi (habelə bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi) ilə bağlı verilmiş güzəşt 2017-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 5 ilədək;
 • kəpəyin istehsalı və satışı ilə bağlı 2019-cu il martın 1-dən verilmiş güzəştin müddəti 5 ilədək;
 • Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş şərtlər altında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi üzrə 2020-ci il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 2 ilədək.

 

Bundan əlavə, bəzi əməliyyatlar üzrə yeni - müddətli və müddətsiz güzəştlər müəyyən edilir. Belə ki, 

 

 • Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş zərgərlik dəzgah, avadanlıq və qurğuların idxalı - 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə; 

 

 • külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və gümüşün satışı isə müddətsiz olaraq ƏDV-dən azad edilir. 

 

Aksizlər üzrə nəzərdə tutulan dəyişikliklər bəzi idxal mallarının vergidən müvəqqəti azad olunması ilə yanaşı, bir çox mallar üzrə aksiz dərəcələrinin artırılmasını və ya yeni vergitutma obyektlərinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Belə ki:

 

 • idxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə aksizdən azad olunur.

 

 • Artıq 2021-ci ildən etibarən aşağıdakı mallara müvafiq dərəcə ilə aksiz tətbiq olunacaq:

 

 • istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlər- hər kiloqramına 30 manat;
 • qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsulları - 1000 ədədinə 12,9 manat. 

 

 • Aşağıdakı mallar üzrə aksiz dərəcələri artırılır:

 

 • siqarilla (nazik siqarlar) - 1000 ədədinə 31 manatdan 43 manata;
 • tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri - 1000 ədədinə 31 manatdan 35 manata;
 • elektron siqaretlər üçün maye – hər litrinə 20 manatdan 100 manata.

 

Qeyd olunan dəyişikliklər və ya digər məsələlər ilə əlaqədar şirkətin əməkdaşlarına müraciət edə bilərsiniz:

Müşfiq Əliyev: +994 50 229 69 22

Fariz Yadigarov: +994 70 250 55 60

Tarix
2 Mart 2021
Uyğun xəbərlər
29 Dekabr 2019

Company (LLC) registration in Azerbaijan (Innovation in registration of an LLC)

As EKVITA, we provide services in multiple areas of law (corporate, labor, migration, tax, litigation, etc.), as well as accounting, audit, business development and accompany our clients starting from early stages of their businesses. In this regard, putting it simply, I would like to speak about “opening the company”. That is, what is the most appropriate organizational form for starting a business in Azerbaijan, its advantages, necessary procedures in the registration process and etc. As you know, there are several organizational forms for the establishment of a company in the legislation. However, today I would like to tell you about the Limited Liability Company (LLC), which is the most acceptable and simple one among the rest in terms of procedural and legal requirements. If we refer to the definition of LLC – a limited liability company means company established by one or more persons (natural persons and (or) legal entity), the charter capital of which is divided into shares, the sizes of which are specified by the charter. As can be seen from mentioned definition, the legislation does not set limits regarding the number of founders of the LLC. In other words, the founder can be one or more persons, including a foreign citizen. It should be noted that in the case of foreign citizens, the legislative or documentation requirements are the same as for Azerbaijani citizens, i.e. there are no additional or special requirements. Another benefit of the LLC is the absence of any restrictions regarding its charter capital in the legislation. In other words, there is no minimum or maximum limit, the charter capital may be settled in any amount. Therefore, in many cases, when establishing the LLC, the charter capital is formed in the amount of 10-100 manats. It also should be noted that the registration process of the LLC is notable for its simplicity, and it would be appropriate to emphasize the innovative policy pursued by the Ministry of Taxes in this sphere. Thanks to it, Azerbaijan has established itself in 9th place in terms of the “Starting a Business” indicator among 190 countries this year, according to the annual Doing Business Report of the World Bank.Powered by Froala Editor

24 Yanvar 2020

EKVITA Qanuni Dəyişikliklər

Legal Act: Order on the implementation of renewable energy pilot projectsLegal Act: Law on the procedure for using the right of legislative initiative by citizens of the Azerbaijan RepublicLegal Act: Law on n minimum living wage in the Republic of Azerbaijan for 2020Legal Act: Law on the limit of the demand criteria in the Republic of Azerbaijan for 2020Legal Act: Decree on amendments to the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan On ensuring the activities of the Agency for the development of small and medium-sized businesses of the Republic of AzerbaijanLegal Act: Law on amendments to the Law on Courts and JudgesLegal Act: Law on amendments to the Code of Administrative OffensesLegal Act: Law on amendments to the Tax CodeLegal Act: Law on amendments to the Law on State Forensic Examination ActivitiesLegal Act: Law on amendments to the Law on Health InsurancePowered by Froala Editor

28 Yanvar 2021

EKVITA Dekabr Qanuni Dəyişikliklər

Legal Act: Law on Amendments to the Law on Deposit InsuranceLegal Act: Law on Amendments to the Law on Full Deposit InsuranceLegal Act: Decree on Amendments to the Procedure for the Formation, Management and Use of the Fund to Support the Fight Against CoronavirusLegal Act: Law on Amendments to the Code of Administrative OffensesLegal Act: Law on Amendments to the Law on MediationLegal Act: Order on measures for the implementation of a pilot project for the construction of a wind farm with a capacity of 240 MWLegal Act: Law on the subsistence minimum in the Republic of Azerbaijan for 2021Legal Act: Law on Amendments to the Law on Environmental ProtectionLegal Act: Law on Amendments to the Labor CodePowered by Froala Editor